Seksualiteit
Positiviteit
Negativiteit
Bewust leven
Bewust leven
"If you explain so clearly that no one can possibly misunderstand,. someone will"
 ___________________________________________________________________


Dood gaan of sterven?

Voor veel mensen maakt het geen verschil, het is allebei hetzelfde.
Op deze website gaan we wel een verschil maken.

Dood gaan noemen we onbewust sterven, als slapen, je gaat liggen, bent 'weg' en wordt 's morgens wakker.
Sterven noemen we de overgang bewust beleven, je bent gewaar wat er gebeurd (wakker) en je hebt een 'keuze'.

Stel je gaat dood zoals de meeste mensen, dan ga je naar de 'hemel' (laten we het zo maar even noemen)
Vervolgens blijf je daar een tijdje en dan ga je terug naar de aarde, het zogenoemde re-incarnatie proces.
De hemel noemen we even een soort 'wachtruimte' net zoals bij je dokter, alleen wat beter ingericht.
Na verloop van tijd, dat heeft onder andere met de sterrenstand te maken, kun je (en soms moet je) terug gaan.

Naarmate we bewuster worden, worden we ook steeds wakkerder, gaan we meer 'leven'.

Hoe gaat dat in z'n werk?
Stel je bewustzijn eens voor als onderstaande tekening.In het bovenste gedeelte ben je wakker, leef je, daar ben je bewust/gewaar.

Het onderste gedeelte wordt ook wel het onbewuste genoemd.
(je bent hier nog niet bewust van, dus daar 'leef' je nog niet in)

Wanneer we geleidelijk aan tot bewustzijn komen ervaren we die bewustwording als verschillende bewustzijnstoestanden.

1. De energievorm van de scheppende kracht, die op de eerste en laagste trede in het onderste centrum als brug tussen geest en materie werkt, beleven wij in ons bewustzijn als aandrift om de soort in stand te houden, als seksueel-lichamelijke drang en begeerte, en in haar vervulling als een zuiver lichamelijke bevrediging. Wij noemen haar de seksuele kracht.

2. Op de tweede trede beleven wij haar als openbaring van de aandrift tot zelfinstandhouding, als stofwisseling; in ons bewustzijn ervaren wij haar als honger en als dorst, en bij de vervulling ervan, als verzadigd zijn.

3. Op de derde trede straalt de scheppende kracht uit als wilskracht en wij beleven haar in ons bewustzijn als wilsdrang.

4. Op de vierde trede beheerst de scheppende kracht in het hartcentrum de gevoelens, de emoties. In ons bewustzijn beleven wij haar als aandoeningen, als gevoelens; wij beleven de gehele scala tussen haat en persoonlijke liefde, die elkaars spiegelbeeld zijn.

5. Op de vijfde trede openbaart zich de scheppende kracht als ons begrip van tijd en ruimte. Haar instrument is de schildklier, die ons aan de wereld van het eindige, de tijd schakelt, er ons mee verbindt en ons, ons tijdritme geeft. Van dit centrum hangt af hoe snel of hoe traag ons hartritme, het ritme van onze gedachten en onze bewegingen is, of wij een tijdruimte als lang of als kort ervaren, of we ons steeds haasten en reppen, of alles in trager tempo doen. Daardoor is dit centrum bepalend voor de snelheid van ons hele levensritme en ook voor de tijdsduur van ons leven.

6. Op de zesde trede openbaart zich de logosenergie als intuitie. Zij slingert in ons bewustzijn de bliksemschichten van het geestelijk licht, dat ons nieuwe ideeen, nieuwe inzichten brengt.
Als bewustzijnstoestand beleven wij de logosenergie als alles overstralend geestelijk licht, geestelijke overpeinzing en identiek daarmee allesomvattende, universele liefde. Wij voelen daar de eenheid met het ganse heelal, wij verstaan de taal der natuur en de symbolische waarde van elke lijn, van elke vorm.

7. Op de zevende de hoogste trede, beleven wij door het centrum dat boven in de kruin ligt, de goddelijke, scheppende kracht als puur, geestelijk zijn, dat in ons bewustzijn als hoogste zelfkennis, als hoogste 'Ik-bewustzijn' verschijnt en dat wij in ons als 'Ik ben, die Ik ben' beleven.
Dan zijn er geen onbestemde gevoelens, geen onbestemde gedachten meer, geen naar buiten gerichte kennis of besef meer, dan voel ik me niet meer gelukkig, kalm en onverstoord, omdat 'ik' dat alles 'ben', alle gevoelens, alle gedachten, het stralende licht van bewustzijn - 'ik ben' het geluk; 'ik ben' gelukzaligheid, 'ik ben' de vrede 'zelf'.
Ik ben een stralend, allesomvattend, alles doordringend Zelfbewustzijn.

--------------

Ander voorbeeld: Heb je in je leven meegemaakt dat er een dierbare overleden is en heb je de daarbij behorende emoties en bewustzijnstoestanden beleefd?

Dat komt dan in je bewuste gedeelte. Je bent je gewaar geworden van die bewustzijnstoestand.

Met mensen die ook een dierbare hebben verloren kun je daarom beter praten omdat die de bijbehorende bewustzijnstoestand in hun bewuste gedeelte hebben opgeslagen en je daarom beter kunnen begrijpen.

We maken echter vanalles mee op deze blauwe bol en daarom wordt ons bewuste gedeelte steeds ruimer, tegelijker tijd gaan we ook steeds meer bewuster leven en worden daardoor 'meer levend'.

Samenvattend, het is een 'toestand' waar je je in bevind.

Zo is bijvoorbeeld liefde gewoon een (hogere) bewustzijnstoestand en merk je (weet je) dat het niets met het lichaam te maken heeft.

Ben je zover dat je helemaal bewust bent geworden, dat je het onbewuste hebt overwonnen dan begrijp je ook
dat er meer is dan de hemel, laten we dat 'de goddelijkheid' noemen. (we geven het beestje gewoon een naam)

Dan kun je proberen om bewust te sterven. Wakker blijven tijdens het stervensproces.

Wat je zult merken is dat je (en dit is even heel simpel gezegd) langs de goddelijkheid komt en daarna naar de hemel gaat. Als je je hiervan niet bewust bent (dus gewoon dood gaat) zul je het ook niet merken en in de hemel wakker worden.

Als je langs de goddelijkheid komt (en eigenlijk krijgt iedereen die kans) kun je proberen om daar te blijven.
Dan eindigt voor jou het re-incarnatie proces.


Heb je het gehaald dan wordt je verrenigt met je tweelingziel, je component, oftewel je positieve of negatieve pool.
(Datgene waar je hier op aarde (onbewust) naar hebt gezocht en niet hebt kunnen vinden)

Daarna gaat je reis door maar daar gaan we hier niet verder op in.

--------

Droom je wel eens? (bewust)

Als je terugkerende dromen hebt dan mag je je daar op concentreren die kunnen je namelijk verder leiden in het proces.
Probeer de terugkerende droom in je slaap te herkennen als terugkerende droom, kijk er in het begin na als naar een film.
Je weet op den duur wat er gaat gebeuren in die droom, laat het gewoon gebeuren.
Probeer de volgende keer om de droom te gaan sturen, 'verander-de-uitkomst'.

Sterven mag ook gezien worden als een droomtoestand, blijf je daarin wakker dan kun je sturen en krijg je een keuze.

                                   
                                 
Sadhguru: "a forward step in the evolutionary process"  < klik hier - aanrader! 

                                                                     
                                                               (voor meer Sadhguru, blog)

Bewuste gedeelte
Onbewust gedeelte
Aarde
Hemel
Goddelijkheid
Aarde
Hemel
Are you?
Bewust leven
Er 'in' gaan zitten
Opgroeien