Seksualiteit
Positiviteit
Negativiteit
Bewust leven
Positiviteit
- Over Goddelijk bewustzijn en wat kun je ervan leren -


Er zijn 3 stadia's van het goddelijk bewustzijn.

1. Eerst zien we zien de strenge vader met het vingertje, je zult dit,. je moet dat,. enz..
    God met de lange baard, de vader.

2. Je bewustzijn groeit verder en je komt erachter dat het Goddelijke 'langs je staat'
    Dus het is niet alleen 'daar' maar het is ook 'hier'.

3. Dan komt de derde stap in bewustzijn, in je hoger bewustzijn, leer je dat God geest is, een energie is.
    In dit (leer) stadium zitten we nu in deze tijd.

De drie stappen van bewustwording is belangrijk omdat daar het innerlijke weten in besloten ligt.

(In de fundamentele Islam denken ze nog in de sfeer van 'God de Vader' - Orde, Regels, 'je hebt te gehoorzamen')

"De mens op zijn eerste, laagste trede van zijn mens-zijn is nog niets anders dan een dier plus verstand.
Hij verwisselt zijn 'Ik' met zijn bewustzijn. Hij meent, dat hij, wanneer hij 'Ik' zegt, zijn gehele 'Ik' heeft inbegrepen.
Hij heeft echter met het woord 'Ik' alleen maar dit kleine, persoonlijke deel van zijn 'Ik' genoemd, dat reeds bewust in hem is geworden. Dat 'Ik' is nog maar heel klein.

Het onbewuste deel van zijn Zelf kent hij niet, bijgevolg erkent hij het ook niet en heeft hij geen flauw besef dat er zelfs een onbewust deel van zijn 'Ik' bestaat.
Zijn onbewuste speelt voor hem de rol van vreemde wezens, zo zijn de begrippen
'Duivel' en 'Engel' ontstaan.

Op deze trap van bewustzijn weet hij niet, dat deze fictieve wezens in werkelijkheid ook krachten uit zijn onbewuste en dus hijzelf zijn. Hoe zou hij dus kunnen weten, dat God Zelf in hem woont, dat hij in werkelijkheid een goddelijk wezen is, daar hij noch god noch zichzelf, zijn ware wezen, kent en niet weet, dat God Zelf zijn ware wezen is?"

Maar als het goddelijke zich in drie stappen openbaart, is er ook een kwaad (Negativiteit) wat zich in drie stappen openbaart.

                                    
===================================

           "There is a force in the universe, which, if we permit it, will flow through us and produce miraculous results." - Gandhi
"If you explain so clearly that no one can possibly misunderstand,. someone will"
 ___________________________________________________________________


Are you?
Bewust leven
Er 'in' gaan zitten
Opgroeien