Seksualiteit
Positiviteit
Negativiteit
Bewust leven
Seksuele kracht
Seksualiteit, en wat u er (nog meer) mee kunt doen.

Deze tekst gaat over uw seksuele 'kracht' transformeren en vervolgens als geestelijk-scheppende kracht te gebruiken!

Waarschuwing!
Niet iedereen kan hiermee meteen aan de slag gaan.
U kunt een zenuwinzinking krijgen of erger nog, een zenuwbeschadiging oplopen.
U bent zelf verantwoordelijk voor de uitvoering.

Als u denkt:

- Dit doe ik wel even.
- Leuk om mee te experimenteren.
- Even shoppen.
- Als u God of Satan (die van de kerk) nog steeds buiten uzelf zoekt.

Klik dan op deze link:
www.spelletjes.nl

En heel veel plezier.

-------------------------

U raad het al onderstaande tekst is voor de gevorderde, de reeds geestelijk bewuste mens.
De geestelijk bewuste mens die steeds verder en hogerop wil, gedreven door een innerlijke wilskracht.

Niet dat we iets hebben tegen de nog op geestelijk niveau lager staande mens, want daar komen we tenslotte allemaal van af.
Maar het is dan een verspilling van uw tijd, u zult dit niet gaan begrijpen, de energie er niet voor kunnen opbrengen
of steeds afgedwaald raken. Geeft niets hoor, uw tijd komt wel. Gewoon nog een paar levens geduld hebben.
Uiteraard staat het u vrij om het verhaal toch te lezen, wat u kunt begrijpen neemt u mee, wat u niet kunt begrijpen laat u gewoon liggen.
U kunt ook alleen de samenvatting lezen. (ergens onderaan de website)

Simpel gezegd:
Als u in de spiegel kijkt en zegt, dat ben ik, dan bent u zich al bewust van uzelf.
Als u in de spiegel kijkt en weet, dat ben ik niet, dan bent u al aardig op weg naar een geestelijke bewustwording.

Wij zijn 'wezens' die zich op het 4e niveau manifesteren en zich daarom kunnen verbinden met een menselijk lichaam.
Als wij ons identificeren met dat lichaam (wat de bewuste mens doet) denken we nog steeds dat we man of vrouw zijn.

(Waar verbinden de zielen op het 3e niveau of lager zich dan mee?)
Denk daar maar eens over na, je komt er wel achter.

Hint: Je zorgt zelfs voor ze, en alles wat 'geestelijk' hoger staat dan jou (5e, 6e en 7e niveau) zorgt voor jou op dezelfde manier.
Gratis, met veel liefde, warmte en zonder voorwaarden.

Wij zijn, ieder op zijn eigen niveau, 'gevend' naar het lagerstaande en 'vragend' naar het hogerstaande.

Onderstaande tekst kan u terugleiden naar 'waar u vandaan komt' via een zeer grote kracht die in ons lichaam zit, namelijk onze seksuele kracht.
Deze zeer grote kracht omleiden kan voor sommige erg schadelijk zijn vandaar de waarschuwing hierboven.
(en dit is geen grapje)

-------------------------

Goed, nu de meeste spelletjes zitten te spelen en daardoor het koren zichzelf van het kaf afgescheiden heeft kunnen we doorgaan. :)

Wat is seksualiteit?

In de goddelijke toestand rusten twee polen (de positieve en de negatieve) in volkomen eenheid, in absoluut evenwicht en in een toestand van rust.
In deze toestand bestaat geen spanning maar ook geen schepping.
De schepping begint daarmee, dat de negatieve pool uit de eenheid wordt geslingerd, dat de twee polen zich daardoor van elkaar scheiden en als kracht en weerstand tegenover elkaar komen te staan.

Op deze spanning is de hele schepping opgebouwd.
Zonder die spanning is geen schepping, geen leven mogelijk, want deze spanning is het leven zelf.
De mens heeft de zetel van zijn positieve pool in zijn kruin en die van de negatieve pool in het stuitbeen.
De spanning tussen deze twee is het leven.

Bent u er nog?
Goed zo, verderop leest het wat makkelijker maar dit moet even zo.

In zijn lichamelijk bewustzijn als mens beseft hij niet, dat hij in zijn geest, in zijn ware wezen, de beide polen in zich draagt.

Het volkomen eenworden van de twee polen is in het lichaam niet mogelijk, want de materie isoleert, scheidt, en biedt weerstand.
De twee polen streven echter naar in en door het lichaam een te worden, en ze zoeken een uitweg om toch dat in elkaar rusten te bereiken en tenminste de oertoestand na te bootsen. (via sexualiteit)

De twee polen openbaren zich in het lichaam door de twee geslachten (man en vrouw) door middel van de geslachtsorganen, die voor een korte poos een lichamelijke eenwording geslachtelijk volbrengen.
Dit draagt de spanning van het leven weer in zich, maar in zijn lichaam openbaart het weer slechts een pool - een geslacht - waardoor het leven op aarde door middel van de zich steeds herhalende vereniging der geslachten wordt doorgegeven.

En dat is (in het kort) seksualiteit.

Maar de seksualiteit draagt nog een ander geheim met zich mee dat niets te maken heeft met het verwekken van nieuwe levens of het opdoen van een kortstondig zalig gevoel.*

(Dit is trouwens voor duizenden jaren een echt geheim geweest, de Rozenkruisers, Vrijmetselarij en andere groeperingen hebben dit als een groot geheim beschouwd, zelfs als je lid werd van die vereniging werd je het geheim niet zomaar medegedeeld. Eerst mocht je wijsheid opdoen zodat je geen schade aanricht bij andere en bij jezelf. (Dit geldt voor vandaag de dag ook nog, eerst wijsheid opdoen!)

* Zoals de seksuele kracht jou heeft geholpen uit de geestelijke toestand (dus uit het goddelijke) in het lichaam binnen te gaan, zo kan zij jou ook helpen 'volkomen bewust' tot zijn goddelijke oertoestand, waarin jij een geheel bent, terug te keren.

Nou, dat is interessant, dan zou ik niet meer onderhevig zijn aan de wet van re-incarnatie, tenslotte is de 'hemel' een soort 'wachtruimte' om vandaar uit weer teruggestuurd te worden.
Maar hoe doe je dat dan, hoe moet ik dan uit het re-incarnatie proces komen?

Simpel gezegd: Dit betekent dat u, uw seksuele kracht niet meer lichamelijk gebruikt (en verbruikt) maar voor uw eigen lichaam behoudt en daardoor in staat is uw lichaam met nieuw leven te vullen, de 'levensenergie' (draai het woord eens om) in zich naar boven te leiden, jeugdig en fris te blijven of uzelf te regenereren en anderzijds door de naar boven geleide levensenergie uw hogere zenuw- en hersencentra die tot dusverre in latente toestand verkeerden, tot leven te brengen, te verhitten en te activeren.. wat voor gevolgen dat heeft leest u hieronder. *

-----------------------

O ja, simpel.. :)

-Oke dan: Als u, uw auto start gebruikt u benzine, maar u verbruikt ook benzine.
-Gevolg: Uw benzine tank raakt steeds leger.

-Als je jou seksuele kracht naar beneden stuurt, naar de laagste chakra en daar lichamelijk gebruikt (met je partner of zelf) dan verbruik je, je levensenergie, 'je energie om van te leven'.

-----------------------

* Deze zenuwvlechten en hersencentra in het lichaam dienen om de zuiver geestelijke brandpunten, die de mens in zich heeft als weerstand te dragen en te manifesteren. (de 7 chakra's)

Wanneer de niet verbruikte, levensgevende seksuele krachten, in staat zijn (door de weerstand heen) door de 7 chakra's, zich te manifesteren verkrijgt de mens de heerschappij over de krachten der natuur in zijn eigen leven en eveneens door zijn bewust ontwikkelde suggestieve-hypnotische kracht, in elk levend wezen.
Hij verkrijgt het goddelijk Albewustzijn, wordt een geintegreerd, een verlicht mens, een magisch mens, een witte magier.

Tot dit geheim, hoe een mens deze treden van het Albewustzijn met behulp van de onder beheersing gebrachte seksuele kracht kan bereiken en hoe hij de heerschappij over de natuurkrachten kan verkrijgen daar gaat het boek over.*

-----------------------
De tekst is grotendeels overgenomen uit het boek 'Seksuele kracht en yoga' van Elisabeth Haich ISBN 90 202 4015 3 derde druk 1978.
Hier en daar wat aangepast en uitgelegd naar de taal van deze tijd. (het jaar 2020) Fouten voorbehouden, positieve kritiek welkom.

Elisabeth heeft trouwens meer boeken geschreven, onder andere 'Inwijding' een must voor mensen die meer willen begrijpen, nieuwsgierig zijn en verder willen komen.

Een hint: Lees het,.. probeer vervolgens te begrijpen wat er staat,.. (vaak nog tig keer lezen) en probeer te doorvoelen wat er bedoelt wordt,
pas dan wordt die wijsheid, uw wijsheid.

In de meeste hoofdstukken blijft u wijsheden ontdekken, dat komt omdat het boek Inwijding 'met u mee groeit', het geeft zijn wijsheden pas vrij als u 'hogerop' komt. Het is dus geen boek wat u even leest en in de kast zet om er vervolgens niets meer mee te doen.
U behoort tenslotte tot de 'levende groep', niet tot de 'doden'. Blijf lezen en leren al is het maar een half uurtje per dag.. (of per week!)
U zult er een enorm voordeel uit krijgen..

Elisabeth Haich waarschuwt de mensen ervoor trappen van bewustzijn over te slaan. Zij legt duidelijk uit, dat de macht van de seksuele kracht eerst erkend en de seksuele drang eerst doorleeft moet worden, voordat ze getransformeerd kan worden. Ze legt ook uit welke verkeerde houdingen en stoornissen bij de mens ontstaan, als hij een bewustzijnsontwikkeling wil voltrekken, waartoe hij voorlopig nog de rijpheid mist.
Dus koop de boeken 'Inwijding' en 'Seksuele kracht & Yoga' en lees ze aandachtig door.
Deze site dient alleen maar om u een beetje op weg te helpen en nieuwsgierig te maken, niet om een volledige begeleiding te geven door dit proces.
-----------------------

We gaan verder:* Maar deze tekst is niet voor iedereen! Want: er bestaan twee soorten van mensen op aarde.
De levende, die reeds 'mensen' zijn. En de doden, die nog maar 'mannen' en 'vrouwen' zijn.

De levende zowel als de doden dragen een lichaam; zij leven in een lichaam en aangezien het menselijk lichaam volgens de huidige ordening der natuur slechts een helft van het geheel, slechts een pool openbaart, dragen de levende als de doden in hun lichaam ook maar een helft van het geheel. Een pool, een geslacht.

Hoewel de levenden dus ook een lichaam hebben en misschien zelfs een gezond, op liefde gebaseerd geslachtelijk leven leiden, zijn zij er zich desondanks van bewust dat de seksualiteit en alle problemen die uit de seksualiteit ontstaan slechts uit het lichaam stammen, slechts tot het lichaam horen, maar niet tot hun ware wezen, hun geest, hun 'Ik'.
De geest - het ware Ik - ook wel het Zelf genoemd, heeft geen geslacht en bijgevolg zoekt een in zijn geest, in zijn ware wezen bewust geworden mens, een ontwaakte, een levende, in alles niet langer de helft, maar het geheel, het absolute; niet meer vergankelijke, het lichamelijke, maar het eeuwige, het Goddelijke.

Deze mensen staan in hun bewustzijn boven de seksualiteit, boven het geslacht en zij zijn reeds 'mens' zelfs al leven zij misschien nog lichamelijk hun geslachtelijkheid uit.

De 'doden', die geestelijk nog onbewust slechts een lichamelijk bestaan leiden, die zelf nog niet leven zijn voorlopig nog wezens van verschillend geslacht en denken ook alleen maar binnen de grenzen van het geslacht.

Zij zijn slechts de helft van het geheel, voorlopig zijn ze nog maar 'mannen' en 'vrouwen'.
Voor hen bestaat alleen maar de sekse en anders niets.
Ook de andere grote aandrift, de zelfhandhavingsdrift, bestaat voor hen slechts als dienaar van de zinnelijkheid en de seksualiteit.
Zij eten, drinken en snoepen alleen maar om het genot en alleen maar om zo gezond mogelijk te zijn om zoveel mogelijk seksuele kracht uit het lichaam te persen en te kunnen verbruiken.
Ze leven alleen maar om een bestaan op te bouwen, geld verdienen, carriere maken, contacten leggen met andere mensen, alles wat zij denken, spreken, zeggen, schrijven en doen heeft maar een beweegredenen, de seksuele drift.

Pauze, tijd voor koffie!
Laat dit maar even goed inzakken.

30 minuten later.
Oke, we gaan verder..

De mens op zijn eerste, laagste trede van zijn mens-zijn is nog niets anders dan een dier plus verstand.
Hij verwisselt zijn 'Ik' met zijn bewustzijn.
Hij meent, dat hij, wanneer hij 'Ik' zegt, zijn gehele 'Ik' heeft inbegrepen.
Hij heeft echter met het woord 'Ik' alleen maar dit kleine, persoonlijke deel van zijn 'Ik' genoemd, dat reeds bewust in hem is geworden.
Dat 'Ik' is nog maar heel klein.

Het onbewuste deel van zijn Zelf kent hij niet, bijgevolg erkent hij het ook niet en heeft hij geen flauw besef dat er zelfs een onbewust deel van zijn 'Ik' bestaat. Zijn onbewuste speelt voor hem de rol van vreemde wezens, zo zijn de begrippen 'Duivel' en 'Engel' ontstaan.

Op deze trap van bewustzijn weet hij niet, dat deze fictieve wezens in werkelijkheid ook krachten uit zijn onbewuste en dus hijzelf zijn.
Hoe zou hij dus kunnen weten, dat God Zelf in hem woont, dat hij in werkelijkheid een goddelijk wezen is, daar hij noch god noch zichzelf, zijn ware wezen, kent en niet weet, dat God Zelf zijn ware wezen is? *

Leuk he, daar was je pauze voor nodig omdat dit een heel nieuw hoofdstuk voor je gaat aanspreken.
Probeer dit maar eens tot je door te laten dringen.
"dat God Zelf jou ware wezen is"

30 dagen later.
Oke, nu je daar dus bewust van bent geworden.. gaan we verder.
Nu je weet wat je in wezen bent, nu nog 'even' op dat niveau komen en dan ligt de weg open en kun je terug 'naar waar je vandaan komt'.

* Hoe kan echter de dierlijke, onbewuste mens 'bewust' worden en dit doel bereiken, als hij er niets van weet?
Wat helpt hem, wat dwingt hem zijn naar buiten gericht dierlijk bewustzijn de eerste keer plotseling naar binnen te richten, zich te 'bekeren'en van het eerste ontwaken, van de eerste schemer van zelfbewustzijn tot Albewustzijn, tot het Goddelijke stralende Lichtwezen, dat hij in werkelijkheid is, te verrijzen en de verlossing, de bevrijding, de opstanding te verkrijgen?

De kracht, die hem er toe drijft en hem helpt op te staan, is zijn eigen seksuele kracht.

In ieder schepsel bevindt zich deze geweldige energie.

De seksuele kracht zelf helpt de mens zich boven de seksuele kracht te verheffen!
Is dat niet oneindig wijs ingericht?

Als wij zover komen, dat wij deze waarheid zelf ervaren, dan begrijpen wij waarom de 'ingewijden' (Lees Inwijding) de seksuele kracht door Scorpio(de schorpioen) symboliseerden. De schorpioen doodt zichzelf en zo ook doodt de seksuele kracht zichzelf, doordat zij de onbewuste mens dwingt en de bewuste mens helpt de seksuele kracht tot hogere krachten te transformeren en in deze kracht bewust te worden. Deze kracht zelf te zijn!

Dan is zij echter geen seksuele kracht meer, zij heeft zichzelf dus als zodanig gedood.
Laat ons trachten in het geheim van de seksuele kracht door te dringen, om haar in onszelf te herkennen en haar onder onze heerschappij,onder ons juk te dwingen. Hoe?
Op deze vraag gaan we antwoord geven als we onze zoektocht, onze ontdekkingstocht vervolgen.


De Scheppende Oerslang:

Als wij de hersenen en hun voortzetting, het ruggemerg in de ruggegraat natekenen, krijgen wij de vorm van een slang.
(zie foto onderaan de website)

De slang is eveneens het beeld van zijn weerstand, zijn drager, in de mens; het ruggemerg.
Deze, uit de fijnste, etherische materie geschapen mergslang is de drager van de goddelijke scheppende kracht, is de drager van ons eigen leven.
De goddelijk scheppende kracht straalt door 7 geestelijke centra naar buiten met geleidelijk stijgende frequenties, door overeenkomstige organen, die als weerstand de scheppende kracht dragen.
In het oude Egypte droegen de ingewijden als sieraad om hun hoofd een gouden band in de vorm van een slang met hoogopgeheven kop.
"Ingewijd' te zijn betekende, dat een mens op alle 7 treden van de openbaring, het bewustzijn van het Zelf, dat wil dus zeggen in de gehele logosslang, bewust was geworden.

De rechtopstaande Esculaapslang, is ook een beeldvoorstelling van de slang van de scheppende levenskracht in de ruggegraat van de mens.
Zij is de absolute geheelheid, dus gezondheid, en bijgevolg ook die genezende kracht tegen alle ziekten - dat wil zeggen alle ontsporingen.

De rechtopstaande Esculaapslang is ook het teken van je dokter, waarschijnlijk heb je die slang al ergens in zijn praktijk gezien.
(zie voorbeeld foto onderaan de website)

In India komen we deze zelfde slang tegen, die daar kundalini genoemd wordt.
Zolang de mens onbewust is en zijn hogere zenuwcentra zich nog in latente toestand bevinden, rust de slang in het onderste gedeelte van de wervelkolom, het stuitbeen, dat wil zeggen de zetel van de negatieve pool van de levensspanning.
Wanneer de mens geleidelijk tot bewustzijn komt, en zijn energie-centra daardoor geactiveerd worden, ontrolt zich geleidelijk de slang van deze kundalini, deze stijgt steeds verder omhoog en neemt de zenuwcentra na elkander in bezit, bezielt deze en stijgt verder omhoog, tot het allerhoogste centrum, dat zich boven in het hoofd, in de kruin bevindt.
Daar verenigt zij zich met de positieve pool, die hier zijn zetel heeft in het zevende centrum van energie.

Wanneer we geleidelijk aan tot bewustzijn komen ervaren we die bewustwording als
verschillende bewustzijnstoestanden.

1. De energievorm van de scheppende kracht, die op de eerste en laagste trede in het onderste centrum als brug tussen geest en materie werkt,
beleven wij in ons bewustzijn als aandrift om de soort in stand te houden, als seksueel-lichamelijke drang en begeerte, en in haar vervulling als een zuiver lichamelijke bevrediging. Wij noemen haar de seksuele kracht.

2. Op de tweede trede beleven wij haar als openbaring van de aandrift tot zelfinstandhouding, als stofwisseling; in ons bewustzijn ervaren wij haar als honger en als dorst, en bij de vervulling ervan, als verzadigd zijn.

3. Op de derde trede straalt de scheppende kracht uit als wilskracht en wij beleven haar in ons bewustzijn als wilsdrang.

4. Op de vierde trede beheerst de scheppende kracht in het hartcentrum de gevoelens, de emoties. In ons bewustzijn beleven wij haar als aandoeningen, als gevoelens; wij beleven de gehele scala tussen haat en persoonlijke liefde, die elkaars spiegelbeeld zijn.

5. Op de vijfde trede openbaart zich de scheppende kracht als ons begrip van tijd en ruimte. Haar instrument is de schildklier, die ons aan de wereld van het eindige, de tijd schakelt, er ons mee verbindt en ons, ons tijdritme geeft. Van dit centrum hangt af hoe snel of hoe traag ons hartritme, het ritme van onze gedachten en onze bewegingen is, of wij een tijdruimte als lang of als kort ervaren, of we ons steeds haasten en reppen, of alles in trager tempo doen. Daardoor is dit centrum bepalend voor de snelheid van ons hele levensritme en ook voor de tijdsduur van ons leven.

6. Op de zesde trede openbaart zich de logosenergie als intuitie. Zij slingert in ons bewustzijn de bliksemschichten van het geestelijk licht, dat ons nieuwe ideeen, nieuwe inzichten brengt.
Als bewustzijnstoestand beleven wij de logosenergie als alles overstralend geestelijk licht, geestelijke overpeinzing en identiek daarmee allesomvattende, universele liefde. Wij voelen daar de eenheid met het ganse heelal, wij verstaan de taal der natuur en de symbolische waarde van elke lijn, van elke vorm.

7. Op de zevende de hoogste trede, beleven wij door het centrum dat boven in de kruin ligt, de goddelijke, scheppende kracht als puur, geestelijk zijn, dat in ons bewustzijn als hoogste zelfkennis, als hoogste 'Ik-bewustzijn' verschijnt en dat wij in ons als 'Ik ben, die Ik ben' beleven.
Dan zijn er geen onbestemde gevoelens, geen onbestemde gedachten meer, geen naar buiten gerichte kennis of besef meer, dan voel ik me niet meer gelukkig, kalm en onverstoord, omdat 'ik' dat alles 'ben', alle gevoelens, alle gedachten, het stralende licht van bewustzijn - 'ik ben' het geluk; 'ik ben' gelukzaligheid, 'ik ben' de vrede 'zelf'.
Ik ben een stralend, allesomvattend, alles doordringend Zelfbewustzijn.

-------------------

De brandstof, waarmee de mens zijn latente zenuw- en hersencentra als een radiolamp kan verhitten en activeren, is de seksuele kracht, die hij in zijn lichaam draagt. Zolang de mens zich nog op een lage trap van bewustzijn bevindt, is hij geen heer en meester over de seksuele kracht, maar deze is het over hem.
Hij is nog geheel en al haar slaaf, is nog volkomen aan haar overgeleverd.

Hij heeft er geen flauw besef van, dat hij, wanneer hij de stroom des levens, die uit zijn eigen bron vloeit, niet verkwist, maar voor zijn eigen lichaam behoudt, en de levensbron voor zichzelf benut, daarmee zijn hogere centra van energie - 'de chakras' - kan verhitten, activeren, en dat hij op deze wijze heerschappij erover kan verkrijgen.

Het is vanzelfsprekend noodzakelijk, dat de mens om in het bezit van dit geheim te komen, een verheven, zeer morele instelling en levensopvatting heeft. En aangezien deze dingen uiterst sporadisch voorkomen, hebben de 'alchemisten', de Rozenkruisers en andere ingewijden, slechts in symbolen gesproken of er geheel en al het zwijgen toe gedaan.

Maar nu is in tegenstelling met die tijd de situatie zo, dat daarover gesproken moet worden, om de morele instelling der mensen te wekken.
Niet uit sentimenteel godsdienstige, maar uit algemeen menselijke overwegingen, omdat de ziel van de mens door God zo is geschapen, dat hij, wanneer hij een leven leidt, dat indruist tegen de innerlijke zedelijke wetten, die een mens eigen zijn, blindelings in het ongeluk, in vertwijfeling, en zielsverduistering geraakt.

De seksuele kracht is de goddelijke, scheppende kracht zelf; men kan haar als een hemelse maar ook als een helse kracht gebruiken. Maar wordt zij als helse kracht gebruikt, dan slaat ze terug en stort degene, die haar heeft misbruikt, vanzelfsprekend en onvermijdelijk in de 'hel'.

(Met 'hel' wordt bedoeld dat je op niveau teruggezet kan worden, maak je echt misbruik van de magische krachten, dan kun je zelfs op
 zielsniveau 3 terecht komen, kun je weer als varken in de modder ploeteren of nog lager en elke week als plant je scheut water krijgen:)

De waarheid over de seksuele kracht moet nu eindelijk eens onthuld worden. Wat de mensen ervan maken, hangt van hun zedelijke volwassenheid af.
Als de mens eenmaal de geestelijke, magische kracht en zodoende ook de macht in handen heeft, hangt het van hemzelf af, of hij een zwarte of een witte magier wordt!


Pff,.. Koffie?
Kun je meteen even overdenken welke richting je wilt opgaan met je nieuw verworven krachten. :)
Want je zult inderdaad de beschikking krijgen over enorme krachten! Later meer hierover.


Het is een gevaarlijke dwaling liefde te zoeken in seksualiteit zonder er geestelijk of psychisch bij betrokken te zijn, en om liefde door seksualiteit te willen vervangen.
Vanzelfsprekend geloven bijvoorbeeld vrouwen die van hun ongeinteresseerde, oninteressante 'dode' mannen, waar geen sprankje leven in zit, ook nooit eens de geringste uiting van liefde krijgen te bespeuren, dat dat liefde is, als de man in het korte moment van de opwinding zich voor de vrouw interesseert en onder de werking van de seksuele kracht een spoor van tederheid toont, en daarom willen ze zo vaak mogelijk het seksuele verkeer met de man provoceren.
Dit gebeurt niet, omdat zij zelf in de eerste plaats het sexuele verkeer wensen, maar omdat zij hunkeren naar 'een beetje liefde'.
Als het met hun echtgenoot niet lukt, dan proberen zij, wanneer de gelegenheid geboden wordt - en die doet zich steeds voor - van een andere man liefde te krijgen en de seksualiteit uit te leven.
En meestal ook nog zonder dat ze het werkelijk uit lichamelijke onbevredigdheid doen.
Het lichaam wenst lang niet zo vaak de seksuele bevrediging, als men meent.

De mannen verlangen, dat de vrouw tegen hen opziet, hen als de hoogste openbaring Gods, als 'man' bewondert.
Als hij deze erkenning thuis niet krijgt, vindt hij stellig een andere vrouw, die hem bewondering toedraagt en dan lijkt het alsof hij een sexuele band had gezocht. De man zoekt 'liefde' bij zijn minnares, zoals de vrouw 'liefde' zoekt bij haar minnaar en hun vergissing ligt in het feit, dat ze menen dit van die 'ander' te krijgen, omdat ze deze tijdens een geheime ontmoeting steeds in de verwachting van seksueel verkeer en dus in een toestand van opwinding aantreffen.
De seksualiteit bootst de liefde na, zij dwingt iemand tot betoon van tederheid, de ander te omarmen, tegen zich aan te drukken en elkaar over en weer met betuigingen van seksualiteit te bedwelmen, alsof men ware liefde schonk.

Wat volgt op dergelijke ervaringen?
Wederzijdse ontgoocheling, een bittere nasmaak, wederzijdse beschuldigingen, of troosteloze eenzaamheid blijven over, en bij vrouwen meestal ook nog het vertwijfelende gevoel van misbruikt en verontreinigd te zijn.

Geen van beiden heeft werkelijke liefde gegeven; zij hebben het alleen van de ander verwacht, en dus heeft geen van beiden liefde ontvangen!

Liefde is niet door lege, uitsluitend lichamelijke seksualiteit te vervangen. De mensheid hunkert, snakt naar liefde.

Al die arme jonge mensen, die nog maar nauwelijks de kinderschoenen zijn ontwassen en misschien in hun kinderjaren haast geen liefde van hun ouders hebben ontvangen, omdat de 'beschaafde' wijze van leven niet meer op liefde is ingesteld, storten zich in seksuele avonturen, geven zich over aan seksuele uitspattingen, waarin zij liefde zoeken!

Al die jonge of volwassen mensen, die lijden aan psychosen, kan men slechts door liefde genezen; niet door het seksuele verkeer als minderwaardig van de hand te wijzen; niet door hen te willen bevrijden van de remmingen op dat punt; niet door hen over te halen een ongebreideld, omgeremd seksueel verkeer te leiden in het wilde weg.
Hoevelen van deze jongere en ook oudere mensen zoeken raad na een dergelijke onverantwoordelijke, psychische behandeling om hun verloren lichamelijke, en psychische zuiverheid weer terug te krijgen.

Als men hen slechts met een weinig liefde en begrip tegemoetkomt, keren zij genezen in het leven terug om nuttige leden van de maatschappij te worden.

Wij hebben nog nooit iemand ontmoet, die een 'verdringing' of een 'trauma' opliep van de hem of haar aanbevolen zuiverheid.
Onder 'zuiverheid' wordt natuurlijk niet alleen een leven van onthouding, maar ook een gezond, op liefde gebaseerd seksueel samenleven begrepen.

Laat ons de seksuele kracht beschouwen als de sleutel, die ons de poort tussen de wereld van de Geest en die van de materie, van boven naar beneden, maar ook van beneden naar boven kan openen.

Laat ons haar dus beschouwen als goddelijke aandrift, die ons enerzijds in staat stelt verdere geslachten te verwekken, het leven van boven naar beneden door ons hele lichaam te leiden, maar anderzijds ook als de geweldige kracht, die de mens van beneden naar boven uit zijn animale wezen tot een geestelijk mens transformeert en hem helpt de dood te overwinnen.

Laat ons deze goddelijke kracht leren kennen en trachten met behulp daarvan hoger te stijgen op de Jakobsladder en tegelijkertijd daarmee haarzelf - de seksuele kracht - te helpen zich tot haar hogere frequenties, tot geestelijk kracht, te transformeren.
Waar ons bewustzijn is, daar werkt de scheppende kracht.


De Jakobsladder:

Hoe wil de mens iets beheersen en het zonder offers, zonder ergens afstand van te doen, opgeven, als hij dit 'iets' niet eerst grondig heeft leren kennen en het verwerkt heeft?
Zolang een mens in de seksualiteit een mogelijkheid tot geluk, dat hij nog niet genoten heeft, vermoedt, kan hij en moet hij het seksuele leven niet opgeven.
Want dan zou hij voortleven in de mening, dat hij iets verzuimd en verloren had; en hoe groot deze dwaling ook is, die verkeerde voorstelling zou hem telkens weer onweerstaanbaar tot seksuele belevingen verlokken.
Slechts hij kan tot het Goddelijke niveau komen, die in dit of in een vorig leven de seksualiteit met al haar mogelijkheden door en door tot op de bodem heeft leren kennen en ten volle genoten heeft. Want als hij de seksualiteit niet kent, zal hij de Goddelijkheid niet kunnen bereiken.

De seksuele kracht draagt het leven, is dus ook een openbaring, zij het dan de laagste stoffelijke vorm van de openbaring.

Als wij tot de goddelijkheid willen terugkeren moeten we, beginnende met de onderste sport van de Jakobsladder, omhoog klimmen.
Men kan geen sport overslaan en hoe zou iemand iets kunnen opgeven en verder gaan, en de volgende sport beklimmen voordat hij dit iets, deze sport, grondig heeft leren kennen?

Als ik de seksuele kracht, zonder haar te hebben leren kennen, in mijzelf wil uitroeien, zal deze kracht zich met al mijn eigen krachten tegen mij richten, omdat ik, hoewel mij hiervan niet bewust, deze kracht zelf ben!
En juist daarom is zij precies even sterk als ik zelf.

Ik kan haar in geen geval vernietigen, want dat zou betekenen dat ik mijzelf vernietigde.
De seksuele kracht kan men niet vernietigen, men kan haar alleen maar transformeren.
Men kan haar alleen maar zijn!

Ik moet door alle ervaringen heen gaan; ik moet de seksuele kracht grondig leren kennen met al de last die ze mij bezorgt, met alle valstrikken, die ze de mens spant tot ik deze vorm van scheppende energie volkomen doorzie.

Het is mogelijk, dat iemand deze ervaringen reeds in een vroeger leven heeft opgedaan en er in dit leven mee is geboren. Hij hoeft dan niet opnieuw inzicht te verwerven. Deze zekerheid echter moet een ieder in zichzelf voelen.

De eencellige wezens hebben miljoenen jaren nodig om zich door alle trappen van reptiel tot vogel en van vogel tot zoogdier en verder tot de mens van deze tijd te ontwikkelen; het menselijk embryo doorloopt echter alle fazen van deze ontwikkeling, van de conceptie tot de geboorte, binnen het tijdsbestek van negen maanden.
Zo kan de mens van een hoger niveau alle trappen van de seksuele ontwikkeling, van de meest primitieve ontladingsdrang van een halfwas tot de hoogste, geestelijke, op liefde gebaseerde saamhorigheidsgevoelens van een volwassene in de korte periode van de jeugd doorlopen.

Leeft iemand daarentegen de seksuele kracht, zonder deze te leren kennen en zonder haar te kunnen transformeren, niet uit en onthoud hij zich, dan wordt deze oerkracht in het onbewuste verdrongen en onderdrukt, en dan openbaart zij zich op de verkeerde wijze.

Met onvoorstelbare sluwheid veroorzaakt ze in de mensen vaak de vreselijkste lichamelijke en psychische stoornissen, ziekten en klachten. (vandaar de waarschuwing boven aan de website!)
Het is raadzaam zichzelf eerst zeer oprecht en grondig af te vragen, waarom men er ineens zin in heeft een leven van onthouding te leiden.

Let wel! Zolang iemand in de onthouding een 'afstand doen van alles' een 'alles opofferen', een 'alles opgeven' ziet, moet hij er juist geen afstand van doen, moet hij juist niet alles willen opgeven, maar moet hij eerst dit alles leren kennen en dan trachten met de echtgenoot(genote) een op waarachtig, liefde gebaseerde, verheven overgave te beleven en een gezond, bevredigend, goed en zuiver, seksueel leven te leiden. Hij moet zichzelf daarbij in geen geval in het hoofd halen, dat een gezond seksueel leven iets verontreinigends is, iets dat een mens omlaag trekt. Als hij dat doet, blijkt duidelijk dat we te maken hebben met een ziekelijke instelling.

Het is niet de seksualiteit die de mens neertrekt en verontreinigt, maar het is de mens, die van zichzelf een dier maakt en in plaats van een gezond, op waarachtige liefde en saamhorigheid gebaseerd seksueel leven, hieruit bewust een dierlijk en ziekelijk, ja zelfs pervers genot voor zichzelf alleen maakt. Zo iemand verontreinigt zich en trekt zichzelf en de seksualiteit omlaag.

Gehuwden:

Gehuwden horen te bedenken, dat ze niet zo maar bij toeval als gehuwden bijeen zijn en zeker niet in dit huwelijk.
Hun Karma heeft hen tot deze verbintenis gebracht en zo wordt ook hun vooruitgang 'juist door dit huwelijk' bespoedigd.
Hun Karma zal aangeven wanneer het moment van rijpheid en tegelijk daarmee de tijd is gekomen een leven van onthouding te leiden, en hand in hand in de allerhoogste liefde en wederzijds begrip voort te gaan.
Zo wordt het huwelijk niet tot een ondraaglijke last, maar zal het een grote, gelukkig stemmende wederzijdse hulp zijn.

Mocht het huwelijk echter toch een zware last zijn, een slavernij, en een belemmering op de weg van vooruitgang, dan zal het, als de karmische tijd is verstreken en de karmische schuld is afgedaan, als een afgedragen kleed van de schouders vallen.

De vlucht uit een zeer moeilijke situatie is nooit een oplossing. De problemen moeten opgelost worden, anders-laten-ze-ons-niet-los.
Wanneer we ons innerlijk van dergelijke pijnlijke verbintenissen hebben losgemaakt gaat de deur naar de vrijheid open!

Een mens, die het leven niet bewust kan beleven, omdat zijn zenuwen deze allerhoogste frequenties nog niet zouden kunnen verdragen, een mens dus die zich in het overgangsstadium van de geleidelijke ontwikkeling bevindt, moet gewoon een gezond, op geestelijke eenheid gebaseerd seksueel leven leiden.

Meestal zoeken de mensen een seksuele verhouding niet uit innerlijke eenheid, maar alleen uit zinnelijkheid en uit begeerte naar lichamelijk genot.
Daarna rest hun dan alleen nog maar een grote leegte en verveling, zoals men dit bij vele jonge en ook oudere echtparen kan gadeslaan.

Dit alles is de verlichte mensen bewust geworden.
Zij hebben de schijnvreugden van de seksualiteit doorzien en zij weten, dat de mens de allerhoogste vreugde, het geluk en de gelukzaligheid ononderbroken, als een eeuwigdurende toestand van Zelfbewustzijn in zich kan dragen, dat hij het Zelf kan zijn, als hij zijn seksuele kracht niet verbruikt, maar ze benut om de nog in latente toestand sluimerende zenuw- en hersencentra de doorgloeien, om deze daarmee op de wekken en tot werking te brengen.

Er zijn Yoga technieken, de zogenoemde Kundalini- en de Tantra-Yoga die gevaar kunnen opleveren.
Door deze methoden te beoefenen worden de hogere zenuw- en hersencentra drastisch gewekt, zonder rekening te houden met een geleidelijke, wetmatig opgebouwde, zij het wat langzamere maar des te zekerder geestelijke, psychische en lichamelijke ontwikkeling van de mens.

Daarom is een ingewijde, een geestelijk leraar altijd heel voorzichtig met zijn leerlingen.
Alleen een charlatan speelt gewetenloos met deze hogere, meesleurende, alles doordringende magisch-scheppende krachten.

Witte en Zwarte magiers:

Wij noemen een mens een 'witte magier', een God-mens, als hij op de weg van Yoga door een gelijkmatige ontwikkeling op het hoogste goddelijke vlak bewust is geworden en, op de hoogste sport van de Jakobsladder gekomen, de beschikking heeft over de gehele scala van openbaring der scheppende kracht, doch deze alleen volgens de grote wet, goddelijk - ethisch - en dus volkomen onpersoonlijk en onzelfzuchtig als werktuig Gods gebruikt.

De zwarte magier echter, staande op een door magische handelingen kunstmatig hoogontwikkelde trap van bewustzijn, maar nog volkomen persoonlijk zelfzuchtig en moreel onontwikkeld, doet precies het omgekeerde van de witte magier: hij gebruikt de goddelijke krachten om zijn persoonlijk-zelfzuchtige doeleinden en zijn lusten en begeerten te bevredigen.

De zwarte magier met zijn persoonlijk-zelfzuchtige levenswijze stelt zich in dienst van de lichamelijke verlangens en genietingen. Daarmee verspilt, verraadt en doodt hij de goddelijke kracht, zijn goddelijk Zelf.
Ook hij zou met zijn verheven krachten wonderen kunnen verrichten, maar door zijn verraad jegens deze krachten, jegens zijn eigen ware Zelf - God - doodt hij en vernietigd hij tenslotte zichzelf.
De zwarte magiers eindigen steeds met een verschrikkelijke dood!

Judas dode het scheppend beginsel - Christus - en zichzelf en hij doodt dat ook nu nog in ieder mens, die zijn hogere vermogens misbruikt en zijn verstand gebruikt om de gedachten ononderbroken naar de seksuele organen te richten, die zijn zintuigen en zijn seksuele klieren met prikkelende spijzen en dranken en ook met mentale hulpmiddelen, met pornografische lectuur, films en toneelstukken opzweept en zijn seksuele krachten overmatig en abnormaal uitleeft.

Dat gaat natuurlijk met alcoholmisbruik en andere begeerte gepaard.
De ervaring bewijst, dat mensen met zo'n levenswijze en ook zij, die door overdreven zelfbevrediging hun scheppende krachten overmatig verkwisten, vroeger of later - jammer genoeg eerder vroeger dan later - tot wilsverzwakking, psychische vernietiging, verstandsverduistering en angst vervallen.

(De zelfbevrediging, die tijdelijk wordt gezocht in de puberteitsjaren heeft niet per se deze schadelijke gevolgen. Hier wordt slechts gesproken over ziekelijk overdreven zelfbevrediging.)

De zenuw- en hersencentra der mensen zijn van dien aard, dat ze de Logoskrachten in gelijkmatige ontwikkeling langzamerhand op elke trap van bewustwording openbaren.

Het aardse leven maakt echter, dat deze centra niet gelijkmatig, beneden beginnend en steeds hoger tot aan de bovenste centra, ontwaken en werkzaam worden, maar dat bij vele mensen - jammer genoeg tegenwoordig ten gevolge van de beschaving bij zeer velen - enige der hogere centra eerder uit hun latente toestand treden en actief worden, dan de lagere, die eerst tot werkzaamheid hoorden gebracht te worden.
Deze onregelmatigheid veroorzaakt allerlei psychische en lichamelijke stoornissen en ziekelijke afwijkingen, die tot zeer ernstige en zware ik-gespletenheid kunnen leiden en dat jammer genoeg ook doen.

Wie open ogen heeft, ziet wat er op aarde geschiedt. Psychisch gestoorde mensen, die in de puberteit zijn blijven steken en dus nooit werkelijk volwassen zijn geworden, die zich nog op zeer lage trap van bewustwording bevinden en desondanks reeds over hypnotische hoogmagische krachten beschikken, nemen onder de mensen posities in, waarin zij met hun geactiveerde, doorslaande energie van hoge frequentie de mensenrassen meesleuren en zo richten zij in het politieke evenals in het economische leven bij hun volk, maar ook bij andere volkeren de allerhoogste schade aan, totdat een soortgelijk onregelmatig ontwikkeld, primitief, maar over magisch-doordringende energie beschikkend ander mens hen uit het zadel licht, uit hun positie drijft en de maatschappij zo mogelijk nog grotere schade toebrengt.

Ik heb zo'n vermoeden dat we nu aan dezelfde man denken.
De naam laat ik opzettelijk achterwege.
Het heeft trouwens ook geen zin om zijn naam te noemen want daarmee 'dagen' we alleen maar uit.

Koffie?
30 minuten later.

De magische krachten, suggestie, hypnose, mediumschap:

We hebben reeds woorden gebruikt als 'magisch', 'suggestief-magisch' of 'hypnotisch-magische vermogens en krachten' die een nadere uitleg behoeven.
Want deze en dergelijke uitdrukkingen zijn vroeger en worden ook nu nog door velen in zo'n uiteenlopende betekenis gebezigd, dat ze vaag en niet duidelijk omlijnd zijn.
Het is daarom noodzakelijk over de betekenis van deze woorden het een en ander te zeggen om misverstand te voorkomen.

Wat suggestieve of hypnotische krachten betekenen, hebben wij reeds ervaren en kunnen waarnemen.
Wij weten, dat er mensen zijn, die hun wil op anderen - ja zelfs op dieren - kunnen overbrengen.

Wij weten dat dit overdragen van een eenvoudige beinvloeding door overreding tot suggestie en tenslotte tot bewust toegepaste hypnose kan opklimmen, waardoor iemand aan de wil van die ander wordt onderworpen.
Hij wordt in de handen van de mens, die deze kracht overdraagt, tot een willoos werktuig, dat volkomen aan hem overgeleverd, zijn wil uitvoert als een marionet zonder geest of ik-besef.

Hij, die in staat is zijn wil op anderen over te dragen, is de magisch-suggestieve of magisch-hypnotische mens. En degene, die de wil van deze 'magier', deze hypnotiseur, uitvoert, is het medium.

Wij weten, dat de mens uit het heelal en uit zijn omgeving allerlei stralen ontvangt en opneemt. hij straalt zelf eveneens energieen uit, daar hij een zelfstandig middelpunt, een 'Ik' is.

Hij heeft 7 hoofdcentra van energie - de Chakra's - waardoor hij uit de kosmos stralende energieen opneemt, transformeert en als 7 voudige energie zowel in zijn lichaam als in zijn omgeving en de buitenwereld uitstaalt en doorgeeft.
Aangezien deze centra van energie zich bij de mens over het algemeen nog niet in geactiveerde, maar in min of meer latente toestand bevinden, functioneren ze verschillend al naar gelang van de ontwikkelingstrap van de mens, en dus spreekt het vanzelf, dat en de kwaliteit van de gehele uitstraling van verschillende mensen ook zeer verschillend zijn. Dit hangt van de individuele trap van ontwikkeling van de mens af.

De mensen stralen ook lagere trillingen uit, want elke toestand, elk gevoel, elke gedachte, elk uitgesproken woord, en elke daad heeft een lagere of hogere uitstraling en werking, en in overeenstemming daarmee werken deze manifestaties met aantrekkende of afstotende kracht, versterkend, verzwakkend of vernietigend, gevend of nemend.

De mens straalt, evenals alle levende wezens dus gecombineerde energieen uit en is daardoor net zo omgeven als een lamp door haar eigen uitstralingen: licht, warmte ect.

Deze gecombineerde uitstraling is bij ieder mens individueel verschillend en hoe meer een mens in zijn ware Zelf bewust is geworden, des te sterker werkt hij met zijn uitstraling op zijn omgeving, op planten, dieren en mensen.

De geschiedenis der mensheid boogt op talrijke voorbeelden van geniale mensen, die met hun geestelijk oog door hun mede mensen heen gezien en hen duidelijk doorzien hebben, laatstgenoemden echter hebben het genie noch gezien, noch herkend, ze hebben zelfs vaak een dergelijke titan mishandeld op de brandstapel geworpen of op andere wijze gedood!

De grote mens ziet dus wel zijn medemensen, zij echter zien hem niet.
In de mate dat de uitstraling van de grotere mens de kleinere doordringt, en zijn trillingen op de trillingsgolven der anderen stoten en in hen daardoor versterkingen, misschien ook verzwakkingen of zelf interferenties veroorzaken, in die zelfde mate zal de ander hem sympathiek, onsympathiek of afstotend vinden.

Dit is eveneens het geval, als mensen op dezelfde trap van ontwikkeling elkaar leren kennen en op elkaar inwerken.

Het kan voorkomen, dat ondanks de gelijke trap van ontwikkeling, de een in een bepaalde richting meer ontwikkeld is dan de ander, dat hij echter is achtergebleven in een richting waarin die ander reeds een hogere trap heeft bereikt.
Bijgevolg kan het totaal van hun ontwikkeling gelijk zijn, maar toch kunnen ze al naargelang van hun samenvoeging versterkend, verzwakkend of - wegens de inferenties - afstotend op elkaar inwerken.

In het wezen van de mens werken, evenals in de gehele schepping, mathematische wetten, want ook de mens is naar mathematische wetten geschapen. Daarom vinden wij mensen elkaar wederkerig sympathiek of antipathiek, zo al niet afstotend.

De Heilige Joris:

Wie Yoga beoefent om langs de grote Jakobsladder der bewustwording sneller omhoog te kunnen stijgen, moet de seksuele kracht grondig in zichzelf leren kennen, in zich volmaakt bewust maken en haar onder het juk van zijn geest brengen, dat wil zeggen, hij moet de seksuele kracht in geestelijk-scheppende energie omzetten.

De welbekende voorstelling van de Heilige Joris (zie foto onderaan) toont deze waarheid zeer aanschouwelijk; de grote heilige, de Albewuste, overwint de draak - de seksuele kracht - hij doodt de draak echter niet, hij houdt hem slechts met zijn speer in bedwang. Want hij heeft hem nodig, hij heeft het vuur, de kracht van de draak, beslist nodig om tot God te komen, om God te zijn.

Hij mag zijn eigen aandrift niet doden, hij dwingt deze slechts onder zijn juk. Want als hij de draak doodde, zou hij zichzelf zijn kracht ontnemen en dan zou hij zijn hogere zenuw- en hersencentra niet meer met vuur van de draak tot gloeien kunnen brengen en de seksuele kracht niet als goddelijk-scheppende kracht uitstralen.

Aldus stuurt hij in zijn lichaam de verheven geestelijke energieen van hoge frequentie, die het lichaam volledig transformeren, zodat de materie van het lichaam van een heilige of God-mens fundamenteel verschilt van dat van de doorsnee mens.

De geestelijke krachten doden alle bacterieen en virussen en daarom zijn de ingewijden immuun tegen elke ziekte.

Deze krachten houden het lichaam jeugdig, doordat de cellen van het lichaam door de hoge frequentie en de hoogspanning van de geest doorlopend gerenegeerd worden.
De hormonen der seksuele klieren zijn er niet alleen om het menselijk lichaam in staat te stellen nakroost te verwekken, ze spelen een uiterst belangrijke rol bij de opbouw van het eigen lichaam en de instandhouding van de jeugdigheid.

(zie hier: Het geheim van de eeuwige jeugd en gezondheid)

De drang naar eenheid en zijn ontaarding:

In de hoogste, geestelijke bewustzijnstoestand beleven wij de drang naar de innerlijke, goddelijke eenheid en naar haar verwezenlijking als een zeer opmerkelijk gevoel. Dit gevoel ervaren de mensen echter niet als iets opmerkelijks, omdat zij het allen kennen en in zich hebben, of omdat ze in elk geval de wens dit van anderen te verkrijgen, in zich dragen.
Ze zijn er zo aan gewend geraakt, dat ze het een vanzelfsprekendheid vinden en er helemaal niet over nadenken, dat dit gevoel volstrekt niet vanzelfsprekend is, maar uitermate opmerkelijk. Het heeft niets, maar dan ook helemaal niets met het lichaam te maken.

Dit gevoel noemen wij liefde.
En om nu vooral alle misverstand te voorkomen, noemen wij het de universele liefde.

Het spreekt alweer vanzelf dat ieder mens, al naar gelang van de trap van bewustzijn waarop hij zich bevindt, onder dit woord iets anders verstaat.

Dit gevoel heeft niets uit te staan met seksuele wensen, heeft trouwens niets te maken met het lichaam, want tegenover die hele, grote wereld hebben wij immers geen zinnelijke seksuele verlangens, en toch is dat gevoel er; het is een zuiver geestelijk gevoel, een zuiver geestelijke toestand.

Tot deze zuiver geestelijke liefde is alleen een hoogstaand mens in staat, die zijn hogere zenuw- en hersencentra reeds geactiveerd heeft en bijgevolg capabel is zuiver geestelijke, hoge frequenties te verdragen.

De lagerstaande mens met zijn onontwikkeld bewustzijn projecteert de goddelijke liefde in z'n lichaam en maakt er seksuele aantrekkingskracht van.
Hij kan de geestelijke frequenties nog niet verdragen en daarom met zijn verstand ook niet begrijpen.

Het is begrijpelijk dat de prostituees overal op aarde door de iets hoger staande mensen worden veracht. Met prostituees worden hier niet alleen de officieel ingeschreven prostituees bedoeld, want onder hen zijn heel vaak ook mensen, die alleen maar door onbeschrijfelijke ellende zo diep gezonken zijn.

Wie met prostituees - zowel met vrouwen als met mannen - reeds een keer als mens tot mens heeft gesproken en hun treurig gevoel van verwaarlozing, van waardeloosheid en hopeloos te gronde gaan, hun diepe vertwijfeling en zelfverachting ziet en dan vraagt waarom zij zo'n leven voortzetten, krijgt bijna altijd het vertwijfelde antwoord; 'Ik zoek toch een beetje liefde'.

Een mens die op een zeer lage trap van ontwikkeling staat, die zonder innerlijke genegenheid, zonder voorkeur, zonder tegenover de partner liefde in de ziel te gevoelen, een lichamelijke eenheid slechts als seksuele ontlading ervaart, vervalt vroeger of later tot een verschrikkelijk gevoel van angst een leegte.

Hoeveel sterker is de wederzijdse inwerking van mensen, die met elkander de geslachtelijke daad beleven.
Hoe vaak kunnen wij opmerken, dat mensen doordat zij de geslachtelijke band met een partner, die niet bij hen past, voortzetten, hun eigen aard, hun
karakter vaak in slechte, maar soms toch ook in goede zin langzamerhand veranderen, omzetten, en zich eigenschappen van de partner eigen maken.

Tussen twee mensen, die met elkaar een liefdesleven leiden en ook reeds wanneer zij elkander slechts een keer seksueel ontmoet hebben, werkt over en weer een geweldige, onzichtbare kracht, want de seksuele kracht is immers een scheppende kracht, zij is de mens zelf.

Koffie.
Neem even rust en laat het op je inwerken..

30 minuten later.

De zon schenkt leven; kan echter ook doden:

Als een yoga-beoefenaar de wens in zich voelt opkomen een leven van onthouding te leiden om sneller vooruit te komen op het Pad, moet hij zich eerst aan een grondig onderzoek onderwerpen, of hij c.q. zij, daar al rijp genoeg voor is.

Want een leven van onthouding leiden heeft pas dan zin, als men van deze leefwijze geen schade, maar alleen nut heeft.
Het is op deze plaats nodig alweer over geduld te spreken. Want het vergt tijd de hogere zenuwcentra door een leven van volkomen onthouding tot werking te brengen.
Van een kind kan men ook geen volwassene maken, als zijn tijd nog niet gekomen is; en als men hem zijn speelgoed zou afnemen en dwingen het leven van een volwassene te leiden, zou hij toch geen volwassene maar een psychisch gestoorde worden.

En zo moeten wij geduldig het moment afwachten dat de hogere zenuwcentra tekenen vertonen dat ze begonnen zijn actief te worden en dat de transformatie van de seksuele kracht tot hogere vormen van energie mogelijk is geworden. Dat gaat niet van de ene dag op de andere.

Onze ervaringen gedurende vele jaren tonen, dat een leven van onthouding bij mensen die er rijp voor zijn, de levenskracht in zo'n hoge mate kan wakker roepen en doen toenemen, dat bij juiste toepassing en bewuste leiding van deze kracht chronische ziekten plotseling worden genezen en de symptomen van zware neurasthenie verdwijnen.

De lichaamshouding wordt fleurig, elastisch; het gevoelsleven helder en licht, zelfs zware depressies verdwijnen. Het concentratievermogen neemt in onvoorstelbare mate toe, de mens begint suggestief te worden, het lichaam wordt met nieuwe levenskracht geladen. We merken vaak, dat door de uitwerking van het matige leven grijze Yoga-beoefenaars de oorspronkelijke haarkleur weer terugkrijgen, dat tandbederf en andere ouderdomsverschijnselen, die tegenwoordig veel te vroeg intreden, verdwijnen en sommige zowaar weer zonder bril kunnen lezen.

Als de mens de seksuele kracht op de juiste wijze transformeert, blijven de hogere geestelijke resultaten niet uit; ze komen, bij de een wat vroeger, bij de ander wat later.

De mens ontdekt plotseling talenten in zich waarvan hij tot op dat ogenblik geen flauw vermoeden had. De talenten waren er reeds, zoals ze in ieder mens aanwezig zijn, maar nog in latente toestand.

Als we voor de seksuele kracht een dam oprichten, hopen deze energieen zich op en in het begin veroorzaakt dat spanningen en onrust. Als we echter standvastig volhouden, zoeken deze energieen nieuwe wegen en kunnen wij ze langzamerhand tot hogere krachten transformeren.

De omhooggeleide seksuele kracht prikkelt allereerst de secretieklieren, zodat het lichaam frisser en krachtiger wordt; dan prikkelt ze de hogere zenuwcentra, die het vermogen hebben de tot dusverre slechts potentieel aanwezige, scheppende krachten als diverse talenten te manifesteren.

Het is op deze plaats nodig weer op te merken, dat zich uit een middelmatig iemand door een leven van onthouding slechts dan een hoger staand, over magisch-suggestieve krachten beschikkend mens kan ontwikkelen, als hij in ervaring, in ontwikkeling en in rijpheid zover gevorderd is, dat hij de prikkel, die de beteugelde seksuele krachten op de zenuw- en hersencentra uitoefenen, met kalmte en in alle rust en zonder ziekelijke geprikkeldheid kan verdragen en doorstaan.

Ieder mens kan alleen zichzelf helpen, want men kan niet ingrijpen in het bewustzijn van een ander en daarin orde scheppen.
Men kan hoogstens de weg wijzen - als men die weg zelf kent. Jammer genoeg blijkt steeds weer, dat de meeste mensen, die deze zieken willen helpen, er nog helemaal niet aan toe zijn de scheppende kracht in elk van haar openbaringsvormen in zichzelf te herkennen en te richten.

Men vindt ook maar zelden een vakkundig psycholoog of een zielenherder, die met de seksuele, scheppende kracht in zichzelf ge-experimenteerd heeft en de eigen ervaringen heeft bijeengegaard.

Als er aan de universiteiten een leven van matigheid en onthouding gedurende geruime tijd, al was het maar als experiment, was voorgeschreven, dan zouden er in de psychiatrie in het Westen minder dwalingen verbreid zijn.

De toverbloem:

Over transformatie van de seksuele kracht te spreken heeft eigenlijk geen zin, omdat men vergeefs erover spreekt. Men moet het doen.
Als men het doet, heeft men zelf ervaringen en dan is elk woord daarover overbodig. Men kan dus zeer weinig zeggen, maar als dit 'weinige' gedaan wordt, komt daaruit alles voort.

Hoe opent men de hogere centra?
Door lichaamsbeheersing met behulp van Hata-Yoga-oefeningen, door geestelijke concentratie en meditatie, door een leven van matigheid en onthouding en door werken. Daarmee is feitelijk alles gezegd.

Zelf ervaring opdoen. De ervaring zal ons vervolgens nog geheimen onthullen, welke de mens - en het menselijk lichaam - weliswaar verborgen reeds aldoor in zich droegen, maar waarvan wij niet vermoedden, dat ze mogelijk waren, dat wil dus zeggen dat ze niet alleen symbolisch maar in feite bestaan.

Als wij de Jakobsladder willen bestijgen, moeten wij in de eerste plaats iets bezitten, dat onmisbaar is om vooruit te komen, en dat is geduld.

Geduld is de toestand van tijdloosheid. bijgevolg moeten wij, als we in de geest ontwaken en geestelijk bewustzijn wensen te verkrijgen, ons allemaal op 'tijdloosheid' instellen.

Een versnelde ontwikkeling - of deze nu plaats vindt bij bloemen of in het menselijk bewustzijn - bergt steeds zekere gevaren in zich, omdat ze nu eenmaal niet de eenvoudigste weg der natuur is.

Men kan deze gevaren echter uit de weg gaan als men ze kent en er zich aan het begin tegen wapent.

1. Het beste en zekerste wapen tegen alle gevaren is dat men nooit de macht over zijn bewustzijn verliest! Men moet zich aan het eigen bewustzijn vastklampen en het nooit laten gaan, dat wil dus zeggen, dat men steeds vol aandacht, steeds present moet zijn.

(dus geen drank, geen drugs en geen zware emoties toelaten)

Het licht van onze toverbloem is ons bewustzijn.
Wij moeten onafgebroken al onze gevoelens, al onze gedachten toetsen en ze met het licht van ons bewustzijn doorstralen.
De geringste beroering van onze ziel, ons gevoelsleven, moeten wij opmerken en meteen toetsen, waar dit vandaan komt, wat daarachter in het onbewuste steekt.
Wij dienen te weten, dat hoe hoger het bewustzijn van de mens stijgt, hoe eenvoudiger, bescheidener, nuchterder, aandachtiger en rustiger hij wordt.
Laat ons waakzaam zijn: onze eenvoud en bescheidenheid moet geen toneelspel geen demonstratie zijn.
Wie eenvoudig en bescheiden wil zijn, is daarom nog niet eenvoudig en bescheiden.

2. Beslist in geen geval een gelofte afleggen. Want als iemand gelooft, dat hij werkelijk rijp is, dat hij helemaal niet meer denkt aan seksuele verlangens en dat hij daarboven staat, dat zijn lichaam hem gehoorzaamt, en hij legt een gelofte af, dan zal de duivel hem meteen te pakken nemen en in paniek brengen. Deze duivels zijn niets anders dan 'het dier in ons'.
Gelofte afleggen wordt dus niet aanbevolen.

Wel wordt nogmaals aanbevolen aan de onthouding een eind te maken en op een waarachtige liefde gebaseerd seksueel leven te leiden als men met onverdraaglijke, kwellende pijnen te kampen krijgt.

Een mens, die uit waarachtig verlangen naar het goddelijke deze oefeningen doet, zal dusdanige nieuwe innerlijke ervaringen opdoen, hem zullen de geheime deuren opengaan, dat hij vroeger of later, uit ware liefde - en niet uit ijdelheid of om zich te laten bewonderen - ook andere zal willen helpen en kunnen helpen.

Op dit niveau hoeft hij niet meer van andere mensen te leren hoe en waarvoor men de eigen, hogere uitstralingen kan gebruiken en toepassen.

Samenvatting:

De mens bezit in zijn wezen het vermogen de scheppende kracht in al haar vormen, op alle niveaus der schepping bewust te openbaren, daar hij de scheppende kracht zijn eigen, ware Zelf is en hij in zijn lichaam de voor de verschillende vormen van energie geschikte organen heeft, welke in staat zijn uit te stralen.

Het aardse leven dwingt de mens er normaliter toe zijn bewustzijn steeds hoger, naar steeds hoger geestelijk niveaus op te heffen, steeds meer bewust te worden, totdat hij het goddelijke Albewustzijn verkrijgt. Dat is het doel van zijn leven, van zijn incarnatie.

Dit normale verloop duurt echter zeer lang, is moeizaam en vol leed en smart.
De mens draagt echter in zijn lichaam een geheim mee.

Als hem dit duidelijk is geworden, zal hij de lange weg van de bewustwording sterk kunnen inkorten en versnellen, zo dat hij in een enkel leven in staat is het doel te bereiken.

Het geheim bestaat daarin, dat hij om dat hogere doel te bereiken zijn reeds in het lichaam ingebouwde, maar nog in latente toestand sluimerende hogere zenuw- en hersencentra door een levend vuur veel sneller kan aanwakkeren en activeren.
Dat levende vuur is zijn eigen seksuele kracht.

Deze kracht is de schakel tussen geest en materie; door haar ontstaat uit de materie een levend lichaam, doordat zij de geest helpt in de materie te gaan. Maar ook geeft de seksuele kracht de geest het vermogen zich, nog in het lichaam, uit zijn lichamelijk neergetransformeerd bewustzijn weer terug tot God, tot het goddelijk Albewustzijn, te verheffen.

De seksuele kracht draagt in zich de mogelijkheid tot de versnelde ontwikkeling van het menselijk bewustzijn tot de opstanding, tot de onsterfelijkheid, tot aan het goddelijk Albewustzijn.

De seksuele kracht zelf transformeert zich in de mens om tot geestelijk scheppende kracht en deze transformatie beleeft de mens in zich als voortdurend verder stijgende, zuiver geestelijke bewustzijnstoestanden.

Hij wordt steeds wakkerder, intenser levend, steeds bewuster.
Hij is geestelijk geheel en al aanwezig.
Tegelijkertijd ontwikkelen zich in hem hogere geestelijk-magische vermogens.

De laagste vorm van de scheppende kracht beleeft de mens in zich als een onbewuste lichamelijk-seksuele ontladingsdrang; op de allerhoogste trede als een zuiver geestelijke toestand, als goddelijk-universele liefde en als goddelijk Albewustzijn.
Van de laagste trede, waarop de mens alleen nog maar een dier plus verstand is, tot de hoogste, goddelijke-geestelijke trede, tot het Albewustzijn betreedt de mens zeven treden van de Jakobsladder van het bewustzijn.

Deze zijn:

Eerste trede: De mens is nog een onbewust wezen, door het noodlot als een blinde voortgedreven. Zijn seksuele leven is een dierlijke ontladingsdrang tegenover de eerste de beste partner.

Tweede trede: Het eerste begin van een schermerende bewustwording het eerste ontwaken. In het seksuele leven het zoeken naar een lichamelijk bij hem passende gezellin, reeds verbonden aan een keuze.

Derde trede: Bewustwording in het gevoelsleven. Het zoeken naar een gevoelsmatig passende werkkring en in het seksuele leven naar een qua ziel en gevoelens, maar ook qua lichaam passende partner. Drang en vurig verlangen naar een gezinsleven.

Vierde trede: Bewustwording op mentaal niveau, dorst naar kennis, drang om te studeren, het zoeken naar geestelijke bezigheden, en naar een geestelijk beroep. In het seksuele leven het zoeken, naar een in elk opzicht passende, intelligente, verstandige, levensgezel(lin) die uit liefde gehuwd wordt.

Vijfde trede: Het ontwaken van de magische, suggesstieve krachten, dienovereenkomstige scheppende werkzaamheid en superioriteit en suggestieve werking op de medemensen. Zelfbeheersing en lotsbeheersing. Het zoeken naar de belichaming van het in het onbewuste toevende complement, naar de naar geest  - ziel - en lichaam bij zich passende liefdesgezel(lin).
Het volkomen los staan van alle door mensen gemaakte, burgerlijke wetten en voorschriften; daarentegen een moreel hoogstaande levensopvatting en een moreel hoogstaande leefwijze uit innerlijke drang naar innerlijke, goddelijke gewetenswetten.

Zesde trede: Universele liefde, profetische, priesterlijke roeping, zuiver geestelijke openbaringen als een geheel. Geestelijke eenheid - mystiek huwelijk - met het eigen hoger Zelf, met de gehele levende wereld.

Zevende trede: Albewustzijn, unio mystica - het bewustzijn van de mens verenigt zich met zijn ware wezen.

---

In een mensenleven kan de mens al deze treden - van de laagste tot de hoogste - niet opgaan.
Want de zenuwen der mensen zouden het reusachtige spanningsverschil tussen de laagste en de hoogste bewustzijnstoestanden niet kunnen verdragen, ofschoon zij een onvermoede elasticiteit bezitten.

Het kost de mens zeer veel tijd de lagere treden te bestijgen, teneinde de weerstand der zenuwen trapsgewijs te doen toenemen; daartoe moet hij vaak re-incarneren.

Maar van de middelste trede, waarop hij reeds ontwaak is en bewust vooruit wil komen, tot de hoogste trede, vermag hij zich in een enkel leven te ontwikkelen.
Deze trede kan hij in versneld tempo, in een veel kortere tijd bereiken, dan wanneer hij zich langs de weg der natuur ontwikkeld.

Zodra hij ophoud de seksuele kracht te verbruiken, maar deze als levende brandstof voor zichzelf houdt, om zijn nog in latente sluimerende zenuw- en hersencentra geleidelijk aan te wakkeren en te activeren, verkrijgt hij de heerschappij over de geestelijk-magische krachten en bereikt hij het doel van zijn leven, het Albewustzijn Gods.

Einde.

(En nu het boek kopen, want ik heb nog niet eens een derde opgeschreven, er valt dus nog veel meer te lezen en te leren.)

------------------

Iemand mailde mij met de vraag "wat is voor jou nu het allerbelangrijkste uit dit verhaal"

Antwoord: in De Scheppende Oerslang staan 7 punten, de oranje aangegeven woorden zijn voor mij het belangrijkste op dit moment.
Ze wijzen je de weg van onbewust naar bewust. Dus goed in jezelf voelen, niet je lichaam voelen, maar via je geest voelen - via je bewustzijn - duik 'in' je binnenste via je geest die je als een schijnwerper kunt richten, richt de zaklamp naar binnen, zoek, kijk en voel.
Je kunt vanalles tegenkomen Oordeel echter niet. Wordt alleen bewust, van het onbewuste.

"Als hij tijdens zijn aardse leven, tijdens zijn incarnatie in zijn ware wezen, in zijn hoger Zelf, in zijn geest, bewust wordt, sterft zijn bewustzijn niet met de dood van het lichaam, maar blijft bewust en leeft verder.
Dat is opstanding - zoals de Christenen het noemen - Dat is Nirvana - Zoals men het in het Oosten noemt -
En deze bewustzijnstoestand is het allerhoogste voor de mens bereikbare doel.
Dat is de bewustwording, het ontwaken in het leven verlost uit de machteloosheid van de onbewuste geest in het lichaam."

====================================================================================De Heilige Joris heeft het Albewustzijn verkregen en overwint de draak - de seksuele kracht - doch doodt hem niet, want hij heeft het vuur, de kracht van de draak, nodig om tot God (zijn hoger Zelf) te komen.
Satan is de door de Geest levend geworden wet der materie. Hij scheidt de twee geslachten van elkaar - Solve - om hen dan als slaven in de wereld daarbuiten eeuwigdurend tot elkander te drijven - Coagula - zonder dat ze elkaar in de oorspronkelijke, goddelijke Eenheid bereiken.
(Vijftiende Tarotkaart)
Als wij de hersenen en hun voortzetting, het ruggenmerg in de ruggengraat natekenen,
krijgen wij de vorm van een slang.
In India komen we deze zelfde slang tegen, die daar kundalini genoemd wordt.

Er zijn Yoga technieken, de zogenoemde Kundalini- en de Tantra-Yoga die gevaar kunnen opleveren.
Door deze methoden te beoefenen worden de hogere zenuw- en hersencentra drastisch gewekt, zonder rekening te houden met een geleidelijke, wetmatig opgebouwde, zij het wat langzamere maar des te zekerder geestelijke, psychische en lichamelijke ontwikkeling van de mens.
De rechtopstaande Esculaapslang, is ook een beeldvoorstelling van de slang van de scheppende levenskracht in de ruggegraat van de mens.
Zij is de absolute geheelheid, dus gezondheid, en bijgevolg ook die genezende kracht tegen alle ziekten - dat wil zeggen alle ontsporingen.

De rechtopstaande Esculaapslang is ook het teken van je dokter, waarschijnlijk heb je die slang al ergens in zijn praktijk gezien.
Satan is 'een wet in ruste.' dit houdt in dat Satan alleen door een mens heen actief kan worden.
Een goed voorbeeld (is hij toch nog ergens goed voor) is Hitler, door hem openbaarde Satan zich.
Door Jezus openbaarde de goddelijkheid zich. Beide krachten zitten in de mens, dus ook in jou.
"He who conquers others is strong; He who conquers himself is mighty" - Lao-Tzu
====================================================================================
"De mens op zijn eerste, laagste trede van zijn mens-zijn is nog niets anders dan een dier plus verstand.
Hij verwisselt zijn 'Ik' met zijn bewustzijn. Hij meent, dat hij, wanneer hij 'Ik' zegt, zijn gehele 'Ik' heeft inbegrepen.
Hij heeft echter met het woord 'Ik' alleen maar dit kleine, persoonlijke deel van zijn 'Ik' genoemd, dat reeds bewust in hem is geworden. Dat 'Ik' is nog maar heel klein.

Het onbewuste deel van zijn Zelf kent hij niet, bijgevolg erkent hij het ook niet en heeft hij geen flauw besef dat er zelfs een onbewust deel van zijn 'Ik' bestaat.
Zijn onbewuste speelt voor hem de rol van vreemde wezens,
zo zijn de begrippen 'Duivel' en 'Engel' ontstaan.

Op deze trap van bewustzijn weet hij niet, dat deze fictieve wezens in werkelijkheid ook krachten uit zijn onbewuste en dus hijzelf zijn. Hoe zou hij dus kunnen weten, dat God Zelf in hem woont, dat hij in werkelijkheid een goddelijk wezen is, daar hij noch god noch zichzelf, zijn ware wezen, kent en niet weet, dat God Zelf zijn ware wezen is?"
"If you explain so clearly that no one can possibly misunderstand,. someone will"
 ___________________________________________________________________


Are you?
Bewust leven
Er 'in' gaan zitten
Opgroeien